บ้านพิมพกานต์

(หอพักฝรั่ง)

70/3 ซอย 13 หมู่บ้าน 6

(วังสิงห์คำใต้)

ตำบล ป่าแดด

อําเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50100

18.75502, 98.98226

084 6088529

082 4715785


กูเกิล มุมมองถนน